Catégories

Schrecklech… C’est affreux …

Et gin keng Moullen!!!! Dofir hu mer dann Cetaux gemaach, dei schmaachen mir och 😊. Il n’y a pas de Moules, donc on a fait des Cétaux, j’aime aussi 😊.

via PressSync

Lenny erem vum Akaafen

Elo sin ech futti a muss e besschen raschten

via PressSync